Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Informacja dotycząca fukncjonowania w dniu 22 grudnia 2023 r

Utworzono dnia 15.09.2023

W   DNIU 22 GRUDNIA  2023r.   /PIĄTEK/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu

BĘDZIE NIECZYNNY

W związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy o 8 godzin w okresie rozliczeniowym listopad 2023 r. – grudzień 2023 r. (z powodu wystąpienia święta w dniu 11  listopada 2023r. w sobotę) , wyznacza się dzień 22 grudnia 2023 r. dniem wolnym od pracy -Zarządzenie Nr 6/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu z dnia 16 sierpnia 2023r.

 ZA NIEDOGODNOŚCI  W  TYM   DNIU  PRZEPRASZAMY

czytaj dalej na temat: Informacja dotycząca fukncjonowania w dniu 22 grudnia 2023 r

Wydawanie żywności - Parafia p.w. Zesłania Ducha Świętego

Utworzono dnia 20.07.2023

Parafia p.w. Zesłania Ducha Świętego w Zwoleniu, ul. Graniczna 58, realizując zadania z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących, informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zgodnie z umową podpisaną z Bankiem Żywności w Radomiu odbędzie się w piątek – 28 lipca 2023 r. od godz. 19.00 przy kościele Zesłania Ducha Świętego w Zwoleniu ul. Graniczna 58.

Osoby zakwalifikowane do programu zapraszamy po odbiór żywności.

czytaj dalej na temat: Wydawanie żywności - Parafia p.w. Zesłania Ducha Świętego

Wydawanie żywności - Parafia p.w. Zesłania Ducha Świętego

Utworzono dnia 06.07.2023

Parafia p.w. Zesłania Ducha Świętego w Zwoleniu, ul. Graniczna 58, realizując zadania z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących, informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego...

czytaj dalej na temat: Wydawanie żywności - Parafia p.w. Zesłania Ducha Świętego

ŻYCZENIA

Utworzono dnia 06.04.2023

ZDROWYCH, SPOKOJNYCH ŚWIĄT

WIELKANOCNYCH

WYPEŁNIONYCH WZAJEMNĄ

ŻYCZLIWOŚCIĄ, RADOŚCIĄ

UŚMIECHEM  I  DOBRYM SŁOWEM

Informacja o dodatku węglowym

Utworzono dnia 15.11.2022

Nowe przepisy pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych, jeżeli do 30 listopada 2022r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania. Brak możliwości ustalenia odrębnego adresu wynikać może z obiektywnych przyczyn, jak np.ograniczone możliwości organów gminy w nadaniu odrębnego adresu w ww.terminie. Należy mieć jednak na uwadze, że w tym przypadku możliwość przyznania dodatku węglowego będzie rozpatrywana jeżeli mieszkaniec gminy do 30.11.2022r. podjął kroki formalne prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania (np.złożył stosowny wniosek o nadanie adresu lub zameldowania pod nowym adresem)

Wydawanie żywności - Parafia p.w. Zesłania Ducha Świętego

Utworzono dnia 29.09.2022

Parafia p.w. Zesłania Ducha Świętego w Zwoleniu, ul. Graniczna 58 informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, odbędzię się w czwartek 06 października 2022r. od godz. 18:00.

Osoby zakwalifikowane do programu zapraszamy po odbiór żywności.

Informacja dot. zapisów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus"

Utworzono dnia 23.08.2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu informuje, że trwają zapisy na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa "Podprogram 2021 Plus"

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1707,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 zł. dla osoby w rodzinie oraz spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj.:

"Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

-ubóstwa,

-sieroctwa,

-bezdomności,

-bezrobocia,

-niepełnosprawności,

-długotrwałej lub ciężkiej choroby,

-przemocy w rodzinie,

-potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

-potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

-bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

-trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.159 ust.1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,

-trudności w przystosowaniu do życia po zwolenieniu z zakładu karnego,

-alkoholizmu lub narkomanii,

-zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

-klęski żywiołowej lub ekologicznej."

Szczegółowe informacje oraz skierowania są dostępne w Miejskim ośrodku Pomocy Społecznej w Zwoleniu.

 

 

Wydawanie żywności - Parafia p.w. Zesłania Ducha Świętego

Utworzono dnia 05.07.2022

Parafia pw. Zesłania Ducha Świętego w Zwoleniu, ul. Graniczna 58 informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, odbędzię się w czwartek 14 lipca 2022r. od godz. 19-00. Osoby...

czytaj dalej na temat: Wydawanie żywności - Parafia p.w. Zesłania Ducha Świętego

Zegar

Kalendarium

Październik 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny