OGŁOSZENIE

12.06.2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu prowadzi zbiórkę ubranek dla noworodka i akcesoriów niezbędnych dla dziecka (przewijak, pościel, łóżeczko, wózek, wanienka itp.), potrzebne są także meble i łóżeczko.

Serdecznie dziękujemy


czytaj dalej...

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych z powiatu...

22.05.2017

Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza na spotkanie rozpoczynające działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Powiecie Zwoleńskim. 25 maja 2017 r. w godz. 12.00-15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, ul. Władysława Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń rozmawiać będziemy z instytucjami i podmiotami zajmującymi się rynkiem pracy, pomocą i integracją społeczną na terenie powiatu. Celem spotkania jest nawiązanie współpracy oraz rozmowa nt. wyzwań lokalnych i możliwości, jakie daje ekonomia społeczna.


czytaj dalej...

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc...

09.05.2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu informuje, że wydawanie żywności w ramach POPŻ odbędzie się w dniach  15 - 17.05.2017r. w godz. 8.00 - 15.00 w magazynach Caritasu przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu.


czytaj dalej...

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

22.03.2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z...

czytaj dalej...

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc...

08.02.2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu informuje, że wydawanie żywności w ramach POPŻ odbędzie się w dniach  28.02 - 01.03.2017r. w godz. 8.30 - 15.30 w magazynach Caritasu przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu.


czytaj dalej...

Nowe mieszkanie komunalne

01.02.2017

W dniu 02.01.2017r. Gmina Zwoleń przekazała mieszkanie komunalne przy ulicy Cmentarnej Państwu Beacie i Mariuszowi Jasiorowskim z Podzagajnika.

Warto przypomnieć, że o Beacie i Mariuszu Jasiorowskich było głośno w sierpniu 2015 roku, kiedy to materiał o nich ukazał się w programie telewizyjnym Sprawa dla reportera. Elżbieta Jaworowicz w swoim programie przedstawiła trudną sytuację mieszkaniową i materialną rodziny. Apelowała wówczas o pomoc nie tylko do swoich widzów, ale również do samorządowców Gminy Zwoleń, które reprezentował w programie zastępca Burmistrza Zwolenia Włodzimierz Kabus. 

Państwo Jasiorowscy  wiele zawdzięczają lokalnemu przedsiębiorcy Zbigniewowi  Lenartowiczowi, który zgłosił rodzinę do programu, a także wsparł ją finansowo po programie.

Przekazane mieszkanie zostało wyposażone w meble zakupione ze środków pochodzących z wpłat darczyńców na rachunek bankowy utworzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu po emisji programu telewizyjnego.


czytaj dalej...

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc...

24.01.2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu informuje, że wydawanie żywności w ramach POPŻ odbędzie się w dniach  30 - 31.01.2017r. w godz. 8.00 - 15.30 w magazynach Caritasu przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu.


czytaj dalej...

Oferta Zimowisko

11.01.2017

                    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zwoleniu informuje, że w okresie ferii zimowych w terminie  od 17.02 – 26.02.2017r  organizowane jest zimowisko dla dzieci rolników w miejscowości Ochotnica Dolna – Pensjonat Barnasiówka.
Uczestnikami kolonii mogą być dzieci i młodzież rolników w wieku od 8-16 lat, których co najmniej jedno
z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie lub pobiera rentę bądź emeryturę
z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Odpłatność po spełnieniu w/w warunków wynosi 200 zł. (pełna odpłatność 950 zł)
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym danego rejonu  do dnia  13.01.2017r.


czytaj dalej...